top of page

Producers

CORE

130084114_715224699393228_22582197680674

FUSHA

Screen Shot 2020-11-18 at 5.30.47 PM.png

SCOTT  ISBELL

Screen Shot 2020-11-17 at 3.58.50 PM.png

NU ELEMENT

Screen Shot 2020-12-05 at 8.52.19 PM.png

MILES

Screen Shot 2020-12-05 at 8.55.16 PM.png

DJ SHOTGUN

132430031_393044451924383_56493502651324

REMDOGG

130460047_255903296042760_47975732142650

DUSTN BONEZ

Screen Shot 2020-11-17 at 4.49.53 PM.png

FLOW

Screen Shot 2020-11-18 at 5.08.20 PM.png

AGALLAH

Screen Shot 2021-06-29 at 3.11.30 PM.png

TEJLEE

ASSASSIN

BUSTED FUSE

Q

Screen Shot 2020-12-05 at 8.54.16 PM.png
Screen Shot 2020-12-05 at 8.57.28 PM.png
Screen Shot 2020-12-28 at 8.57.37 PM.png
Screen Shot 2020-11-18 at 5.26.05 PM.png
bottom of page